Abonent może zlecić przeadresowanie wywołań przychodzących, gdy jest on zajęty inną rozmową. Wywołania mogą być przenoszone na dowolny, numer.

Uwagi:

– wywołania są przenoszone tylko raz,

– nie można przeadresować połączenia, które już zostało przeadresowane.

– aktywna usługa nie wpływa na realizowanie połączeń wychodzących.

Kod aktywacji usługi: *67* <numer> #

<numer> – numer docelowy, na który będą przeadresowywane połączenia przychodzące w przypadku zajętości.

Kod sprawdzenia usługi: *#67#

Kod deaktywacji usługi: #67#