Abonent może zlecić przenoszenie przychodzących do niego wywołań – które nie są odbierane – na dowolny numer. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonkiem przez 25 sekund (czas zdeklarowany przez administratora systemu). Jeżeli nie zostanie w tym czasie odebrane, to połączenie zostaje przeadresowane na numer wskazany w usłudze.

Uwagi:

– wywołania są przenoszone tylko raz,

– nie można przeadresować połączenia, które już zostało przeadresowane.

– aktywna usługa nie wpływa na realizowanie połączeń wychodzących.

Kod aktywacji usługi: *61* <numer> #

<numer> – numer docelowy, na który będą przeadresowywane połączenia przychodzące w przypadku nieosiągalności.

Kod sprawdzenia usługi: *#61#

Kod deaktywacji usługi: #61#