Abonent może zlecić natychmiastowe przeadresowanie kierowanych do niego wywołań na dowolny, wskazany przez siebie numer. Osoba wywołująca abonenta, który włączył natychmiastowe przeadresowanie wywołań, zostanie automatycznie połączona ze wskazanym przez niego numerem docelowym.

Uwagi:

– wywołania są przenoszone tylko raz,

– nie można przeadresować połączenia, które już zostało przeadresowane.

– aktywna usługa nie wpływa na realizowanie połączeń wychodzących.

Kod aktywacji usługi: *21* <numer> #

<numer> – numer docelowy, na który będą przeadresowywane połączenia przychodzące.

Kod sprawdzenia usługi: *#21#

Kod deaktywacji usługi: #21#