Usługa pozwala na realizowanie połączeń wychodzących bez prezentacji numeru u abonenta docelowego. Zakaz prezentacji numeru obowiązuje w czasie zestawiania i po odebraniu połączenia. Na wyświetlaczu aparatu adresata zamiast numeru telefonicznego, pojawi się komunikat o numerze zastrzeżonym.

Uwagi:

– usługa jest aktywna aż do czasu jej odwołania.

Kod aktywacji usługi: *31#

Kod sprawdzenia usługi: *#31#

Kod deaktywacji usługi: #31#