Regulamin promocji
„nawet 100 mbit w cenie twojego starego abonamentu”

 

 

 

  1. Czas trwania : od 01.06.2015 do 31.12.2015
  2. Kto może skorzystać : Osoby , które nie są naszymi Abonentami lub nasi Abonenci , którzy posiadają umowę na czas nieokreślony.
  3. Zasady :
    1. Jeśli nie jesteś naszym Abonentem to musisz przynieść swoją ostatnią fakturę za usługi telekomunikacyjne. W cenie twoich usług otrzymasz Internet z prędkością do 100 Mbitps lub maksymalny możliwy w twojej lokalizacji.
    2. Jeśli jesteś Abonentem naszej sieci i spełniasz wymagania postawione w punkcie 2 to W cenie twojej obecnej umowy otrzymasz łącze z prędkością 100 Mbitps lub maksymalne możliwe w twojej lokalizacji.
  4. Warunkiem koniecznym aby skorzystać z promocji jest podpisanie umowy na okres 24 miesięcy.
  5. Pozostałe ustalenia zgodne z Regulaminem oraz Umową o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.